10 ข้อดี ของการติวสอบ ก.พ. ภาค ก.

1298
10 ข้อดี ของการติวสอบ ก.พ. ภาค ก.
10 ข้อดี ของการติวสอบ ก.พ. ภาค ก.

เชื่อว่าการรับราชการคืออาชีพในฝันของใครหลายคน เพราะนอกจากความมั่นคงจากเงินเดือนประจำซึ่งเป็นค่าตอบแทนตามตำแหน่งหน้าที่แล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของระบบข้าราชการ ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเส้นทางสู่อาชีพรับราชการ เริ่มจากการสอบ ก.พ. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือสอบภาค ก. เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสอบภาค ข และ ค เมื่อการสอบภาค ก คือสนามสอบที่มีความสำคัญ การติวสอบ ก.พ. หรือติวสอบกับ ติวเตอร์ ก.พ. จึงเป็นความหวังของใครหลายคน

10 ข้อดี ของการติวสอบ ก.พ. ภาค ก.

ปัจจุบันการสอบเพื่อทำงานในองค์กรต่าง ๆ การสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อหรือสอบเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สนใจและได้รับความนิยม รวมทั้งการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ การเตรียมความพร้อมสำหรับสการสอบที่ดีที่สุด ก็คือ การติวสอบจากสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการอยู่มากมาย การติวสอบ ก.พ. ภาค ก.มีข้อดีต่อผู้สอบ ดังนี้

1.การติวสอบ จากติวเตอร์ ก.พ. โดยตรง ทำให้รู้แนวทางข้อสอบอย่างชัดเจน เพราะติวเตอร์จะมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสอนในทุก ๆ ปี ช่วยให้กำหนดกรอบเนื้อหาในการอ่านหนังสือสอบแคบลง

2.การติวสอบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือติวสอบแบบตัวต่อตัว ทำให้มีสมาธิในการอ่านและการจำ จับประเด็นสำคัญได้ง่าย

3.การติวสอบจาก ติวเตอร์ ก.พ. หรือติวจากโรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร์จะมีเทคนิคพิเศษช่วยในการจดจำหรือมีทางลัดในการอ่านหนังสือ เช่น วิธีการเก็งหาคำตอบ การตัดช้อยส์ต่าง ๆ วิธีการจับประเด็นสำคัญ และเทคนิคการจำ

4.การติวสอบ ทำให้ผู้สอบโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพหรือต้องทำงานในองค์กรเอกชน สามารถบริหารเวลาในการอ่านหนังสือหรือฝึกทำแบบทดสอบได้ดีขึ้น

5.การติวสอบ ก.พ. ช่วยลดความยุ่งยากในการหาแนวข้อสอบ หรือหาซื้อหนังสือติวสอบ เพราะสถาบันกวดวิชาจะจัดหาแนวข้อสอบ ก.พ.ทั้งคณิตศาตร์ ก.พ.  ข้อสอบความรู้ทั่วไป ข้อสอบภาษาอังกฤษ และข้อสอบภาษาไทย พร้อมแบบฝึกหัดไว้ให้ฝึกทดสอบอย่างครบถ้วน

6.การติวสอบจะได้เทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละวิชาจากผู้เชียวชาญโดยตรง ได้ทั้งความรู้ที่แนวข้อสอบและเทคนิควิธีการทำข้อสอบให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา หรือสามารถวิเคราะห์ข้อสอบในข้อที่ไม่มั่นใจได้ดีกว่าการอ่านหนังสือด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

7.การติวสอบนอกจากสามารถเลือกเวลาเรียนหรือเลือกเวลาติวสอบได้ตามความตามต้องการหรือตามเวลาว่างของผู้สอบแล้ว การติวสอบยังดีสำหรับผู้สมัครสอบที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย เพราะติวเตอร์ ก.พ. จะมีผู้เชียวชาญทุกสาขาวิชาคอยแนะนำให้ทั้งความรู้ด้านเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธีในการทำข้อสอบ

8.สร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครสอบ การติวสอบจากติวเตอร์ ก.พ. หรือติวสอบ ก.พ. จากสถาบันต่าง ๆ นอกจากมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่ใช้สอบแล้วคอยให้ความรู้ การติวสอบยังเป็นการเตรียมความพร้อมทำให้รู้สึกมั่นใจและมีสมาธิในการทำข้อสอบได้ครบและทันเวลา

9.การติวสอบจากสถาบันต่าง ๆ ยังช่วยอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ ข้อมูลและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ผู้สอบไม่มั่นใจนอกจากสามารถหาคำตอบได้แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ วิชาที่ใช้สอบ และคุณสมบัติของผู้สอบหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สถาบันกวดวิชามักรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับตัวผู้สอบ

10.ปัจจุบันมีคอร์สติวสอบออนไลน์ ทำให้สะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือเสียค่าที่พักระหว่างติวสอบ ก.พ. เพราะติว ก.พ.ออนไลน์ อยู่ที่บ้านก็ติวได้ ส่วนใหญ่จะมีหนังสือและแบบฝึกหัดส่งให้พร้อมแนะนำการวิเคราะห์แนวข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ ติวรายวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และข้อสอบความรู้ทั่วไป ไม่แตกต่างจากการเดินทางไปติวที่สถาบัน

ติวสอบ ก.พ. เลือกที่ไหนดี

การสอบ ก.พ. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือสอบภาค ก. ซึ่งเป็นสนามแรกที่มีคู่แข่งหรือผู้สมัครสอบหลายแสนคนต่อปี การเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันนอกจากอ่านหนังสือแนวข้อสอบ ก.พ. ตามที่ระบุไว้ ไว้แล้ว การติวสอบ ก.พ. จากสถาบันต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยเฉพาะคนที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย สำหรับการเลือกสถาบันติวสอบ ก.พ. มีหลักในการพิจารณา ดังนี้

  1. เลือกสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับ
  2. เป็นศูนย์หรือสถาบันติวสอบ ก.พ. ที่มีอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกหมวดวิชาที่ใช้สอบ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  3. มีคอร์สติวหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สมัครสอบ ก.พ. เช่น มีคอร์สสอนออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางมาติวสอบที่สถาบันหรือไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานในองค์กรเอกชน มีคอร์สติวเดียวหรือติวสอบแบบตัวต่อตัว ติวคู่ หรือติวเป็นกลุ่ม
  4. ค่าลงทะเบียนไม่แพงเกินไป สามารถเลือกเวลาเรียนได้
  5. บริการครอบคลุมครบวงจร เช่น มีหนังสือแนวข้อสอบ ก.พ. ทุกสาขาวิชา มีแบบทดสอบหรือแนวข้อสอบเก่าพร้อมคำตอบให้ฝึกทดสอบ

การสอบก.พ. โดยเฉพาะการสอบภาค ก.ที่เปิดสอบเป็นประจำทุกปี นอกจากมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากแล้ว ผู้ที่สอบไม่ผ่านเนื่องจากทำคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนหนึ่งทำข้อสอบไม่ทัน เพราะขาดการเตรียมความพร้อม ขาดเทคนิคการอ่านและการวิเคราะห์ข้อสอบที่ดี การติวสอบ จากติวเตอร์ ก.พ. หรือติวจากสถาบันต่าง ๆ ถือเป็นแนวทางเตรียมตัวสอบที่ช่วยลดปัญหาทำข้อสอบไม่ทันได้เป็นอย่างดี