สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

799
สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil โดยระบุวันที่ใหม่ ดังนี้

  • การสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 – 22 ก.ย. 63 สามารถ อัปโหลด (Upload) รูปถ่ายได้จนถึง 15 ก.ย. 63
  • การสอบ ภาค ก. (Papre & Pencil) ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 ก.ย. 63 สามารถ อัปโหลด (Upload) รูปถ่ายได้จนถึง 25 ก.ย. 63

โดยหากพบปัญหาในการอัปโหลดรูปถ่าย สามารถสอบถามได้ที่ 02-257-7159 กด 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆจากสำนักงาน ก.พ. โดยตรงได้ที่ https://www.ocsc.go.th