ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.

406
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินงาน ก.พ.
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินงาน ก.พ.

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนั้น สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตามเวลาที่กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com