ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560

614
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 และผู้สมัครได้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นั้น การประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2560 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 สำนักงาน ก.พ.จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีวิธีตรวจสอบดังนี้

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560 โดยมีวิธีการเช็คผลสอบดังนี้

  • เข้าไปที่ลิ้ง http://job2.ocsc.go.th
  • คลิกเมนู “ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา
  • การดูคะแนนสอบ คลิกเมนู “ดูคะแนนสอบ” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน กรอกรหัสผ่านหรือวันเกิด และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา