ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

418
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธีสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

  • จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือ เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาโท
  • ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

นอกเหนือจากนี้หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบฯ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ http://job2.ocsc.go.th