Showing results for:

16 ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ปี 2564

ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มีทั้งหมด 16 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มต้นผ้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.rtnsm.com 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2564กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอาไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์อัพโหลดเอกสารต่างๆที่จำเป็น ได้แก่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบ ปพ.1รูปถ่ายเอกสารรับคะแนนเพิ่มพิมพ์เอกสารการชำระเงินสามารถไปชำระเงินที่ เคาร์เตอร์เซอวิส ทุกสาขาทั่วประเทศไทยตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ถูกต้องลงทะเบียนวันสอบภาคความถนัดทางด้านดนตรีที่ www.rtnsm.comดาวโหลดโน้ตเพลงที่จำเป็นในการใช้สอบที่ www.rtnsm.comเริ่มประกาศผลรอบแรกพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบสอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรีต่อตรวจโรค และสุขภาพจิตสอบพลศึกษารอประกาศผลรอบสุดท้ายทำสัญญค้ำประกันรายงานตัวเข้ารับการศึกษาได้เลย

5 ข้อห้ามทำก่อนวันสอบ ถ้าไม่อยากสอบตก

หลายๆคนอาจจะสนใจและให้ความสำคัญกับวันสอบจนมากเกินไป แต่หารู้ไมว่าในช่วงก่อนวันสอบถือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่สำคัญกับตัวผู้สอบเช่นกัน เนื่องจากเป็ฯช่วงเวลาที่จะเตรียมตัว เตรียมความพร้อมต่างๆให้ตัวผู้สอบ ได้มีความพร้อมในการทำข้อสอบในวันจริงได้ ด้วยเหตุนี้วันนี้ทาง Gorporonline จึงมาพูดถึงสิ่งที่ห้าทำก่อนวันสอบ ถ้าไม่อยากสอบตกล่ะก็นะ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย 1.ห้ามอดหลับอดนอนก่อนวันสอบ คืนก่อนวันสอบนั้นหลายๆคนอาจจะใช้เวลาในการติวหนังสือจนดึกดื่นหรืออดหลับอดนอนกันเลยก็ว่าได้ แต่รู้ไหมว่าการอดนอนนั้นนอกจากจะทำให้ตัวผู้สมัครเกิดการอ่อนเพลียแล้วยังจะทำให้ความจำเลือนลาง ส่งผลให้การสอบของตัวผู้สอบเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่จนอาจเป็ฯเหตุให้ต้องสอบตกก็เป็นได้ 2.ห้ามวิตกกังวลจนเกินไป ในช่วงวันก่อนสอบที่แสนสำคัญของผู้สมัครสอบนั้นย่อมต้องเกิดการกดดัน และตื่นเต้นกันบ้างไม่มากก็น้อย อยากบอกว่าอารมแบบนี้เป็นกันทุกวันอยู่ที่แต่ละคนจะควบคุมสติเอาไว้ได้ดีแค่ไหน เพราะการวิตกกังวลมากเกินไปจะส่งผลให้นอนไม่หลับในคืนก่อนสอบ และยังส่งผลไปถึงความจำในวันสอบได้อีกด้วย 3.ห้ามทำตัวชิลจนเกินไป

พื้นฐาน 5 ข้อ ที่ห้ามทำในห้องสอบ

ในสนามสอบของแต่ละที่นั้นล้วนแต่มีข้อห้ามที่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง เพื่อที่จะควบคุม กำกับ ดูแลการสอบแข่งขันให้ผ่านไปได้ด้วยดี แต่ในทุกๆที่ก็มีข้อห้ามที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของข้อห้ามในการสอบเลยก็ว่าได้ จะมีข้อห้ามอะไรบ้างนั้นอ่านต่อได้ด้านล่างนี้เลย 1.ห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์ ข้อแรกเริ่มกันด้วยข้อห้ามที่ทุกๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว คือการห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเอาไว้ เพราะหากมีเสียงดังขึ้นระหว่างสอบอาจจะไปรบกวนสมาธิผู้สอบคนอื่นๆได้ *บางสนามสอบจะไม่อนุญาตให้นำมือถือเข้าห้องสอบได้เลยก็มี 2.ห้ามทำการโกงข้อสอบ ข้อห้ามสุดคลาสสิค คือ การห้ามโกงข้อสอบไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม เพราะการกระทำแบบนี้เป็นที่ผิด และไม่แฟร์แก่ผู้สอบคนอื่นๆ ทั้งยังเป็นการกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และหากถูกจับได้มีบทลงโทษรุนแรงอย่างมากอีกด้วย

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ให้ทำฟรี!

gorporonline นอกจากเป็นเว็บให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วนั้น ยังมีแนวข้อสอบ ก.พ. ที่เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่สนใจให้ได้ทำกันฟรีๆ เพื่อหวังว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ของเราจะได้ความรู้กลับไปไม่มากก็น้อย ส่วนจะมีแนวข้อสอบอะไรบ้างนั้นไปดูกัน แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ ลิ้งรวมแนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป https://gorporonline.com/category/exam/general-knowledge/

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประกาศสํานักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. จํานวน 3 ตําแหน่ง โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ.ในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ คุณสมบัติในการสมัคร มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร เป็นผู้ที่กำลังดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎ ก.พ.เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564 โดยตัวผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติในการสมัคร มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร เป็นผู้ที่กำลังดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎ ก.พ.เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งถอนให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือกรรมการบริหารที่คอยรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองเป็นบุคคลล้มละลายเป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษเป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

10 วิธี อ่านหนังสือเตรียมสอบให้จำ และเข้าใจง่าย

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่มีความจำเป็นต้องอ่านหนังสือสอบ หรือลองทำแนวข้อสอบ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบบรรจุรับราชการ สอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น เตรียมตัวสอบปรับเลื่อนตำแหน่ง อ่านเพื่อใช้สำหรับสอบใบขับขี่ หรืออ่านเพื่อทบทวนบทเรียน ปัญหาในการอ่านหนังสือที่ทุกคนต้องพบเคยพบเจอก็คือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ สมาธิไม่อยู่กับตัวหนังสือ ใครที่เคยมีปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องกังวลใจเพราะวันนี้ เรามี 8 วิธี อ่านหนังสือเตรียมสอบให้จำและเข้าใจง่าย มาแนะนำ วิธีอ่านหนังสือให้จำ และเข้าใจง่าย การสอบแข่งขันแทบจะทุกสนามสอบตั้งแต่การสอบเพื่อทบทวนบทเรียน สอบเข้าเรียนในสถานศึกษา สอบเข้าทำงาน รวมไปถึงสนามใหญ่ระดับประเทศ เช่น...
- Advertisement -

Latest News

16 ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ปี 2564

ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มีทั้งหมด 16 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มต้นผ้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.rtnsm.com 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2564กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอาไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์อัพโหลดเอกสารต่างๆที่จำเป็น...
- Advertisement -

5 ข้อห้ามทำก่อนวันสอบ ถ้าไม่อยากสอบตก

หลายๆคนอาจจะสนใจและให้ความสำคัญกับวันสอบจนมากเกินไป แต่หารู้ไมว่าในช่วงก่อนวันสอบถือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่สำคัญกับตัวผู้สอบเช่นกัน เนื่องจากเป็ฯช่วงเวลาที่จะเตรียมตัว เตรียมความพร้อมต่างๆให้ตัวผู้สอบ ได้มีความพร้อมในการทำข้อสอบในวันจริงได้ ด้วยเหตุนี้วันนี้ทาง Gorporonline จึงมาพูดถึงสิ่งที่ห้าทำก่อนวันสอบ ถ้าไม่อยากสอบตกล่ะก็นะ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย 1.ห้ามอดหลับอดนอนก่อนวันสอบ คืนก่อนวันสอบนั้นหลายๆคนอาจจะใช้เวลาในการติวหนังสือจนดึกดื่นหรืออดหลับอดนอนกันเลยก็ว่าได้ แต่รู้ไหมว่าการอดนอนนั้นนอกจากจะทำให้ตัวผู้สมัครเกิดการอ่อนเพลียแล้วยังจะทำให้ความจำเลือนลาง ส่งผลให้การสอบของตัวผู้สอบเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่จนอาจเป็ฯเหตุให้ต้องสอบตกก็เป็นได้

พื้นฐาน 5 ข้อ ที่ห้ามทำในห้องสอบ

ในสนามสอบของแต่ละที่นั้นล้วนแต่มีข้อห้ามที่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง เพื่อที่จะควบคุม กำกับ ดูแลการสอบแข่งขันให้ผ่านไปได้ด้วยดี แต่ในทุกๆที่ก็มีข้อห้ามที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของข้อห้ามในการสอบเลยก็ว่าได้ จะมีข้อห้ามอะไรบ้างนั้นอ่านต่อได้ด้านล่างนี้เลย 1.ห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์ ข้อแรกเริ่มกันด้วยข้อห้ามที่ทุกๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว คือการห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเอาไว้ เพราะหากมีเสียงดังขึ้นระหว่างสอบอาจจะไปรบกวนสมาธิผู้สอบคนอื่นๆได้ *บางสนามสอบจะไม่อนุญาตให้นำมือถือเข้าห้องสอบได้เลยก็มี

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ให้ทำฟรี!

gorporonline นอกจากเป็นเว็บให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วนั้น ยังมีแนวข้อสอบ ก.พ. ที่เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่สนใจให้ได้ทำกันฟรีๆ เพื่อหวังว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ของเราจะได้ความรู้กลับไปไม่มากก็น้อย ส่วนจะมีแนวข้อสอบอะไรบ้างนั้นไปดูกัน แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ...

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประกาศสํานักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. จํานวน 3 ตําแหน่ง โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ.ในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ คุณสมบัติในการสมัคร